Reklamacije i prigovori

Kupac ima pravo na reklamacije za eventualne tvorničke nedostatke, jamstvo za kupljeni proizvod, servis i rezervne dijelove osigurane u suradnji sa dobavljačima i ugovornim partnerima. Svi kvarovi i nedostaci prouzročeni nestručnim rukovanjem, nekorištenjem Uputa za uporabu, neovlaštenim servisiranjem, dovode do gubitka prava na reklamaciju i povrat proizvoda.

Sve prigovore molimo podnesti u pisanom obliku na email adresu:  [email protected]  ili  poštom na adresu: Programski sustavi j.d.o.o., Proce 57, 47300 Ogulin